Privacy Policy

Privacy Verklaring YWD 13 nov 2018

Privacy Verklaring
YWD verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de
geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent
vastgelegd. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data
verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van YWD en aanverwante
platformen.
YWD behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. YWD hanteert een
duidelijk protocol wie binnen de organisatie toegang heeft tot welke
persoonsgegevens en met welke doeleinden. YWD verstrekt de persoonsgegevens
van klanten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant aan
derden. YWD neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Heb je toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hallo@sprangpurperhart.nl
A. DOELEINDEN
YWD verzamelt persoonsgegevens van Klanten voor de volgende doeleinden:
· Het verzamelen van persoonsgebonden ten behoeve van het opstellen van
facturen.
· Bij het afnemen van een product van YWD behoudt de Klant de keuze om zich
wel/niet aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief.
· Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van informatievoorziening
van de Klant, onder meer bij het annuleren van lessen en workshops, per e-mail of
telefoon, en het op de hoogte stellen van de Klant bij gewijzigde Algemene
Voorwaarden.
· Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van informatievoorziening in
het belang van YWD, bijvoorbeeld bij administratieve vragen, betalingsachterstanden
en dergelijken.
· Het verzamelen van adresgegevens en leeftijd ten behoeve van het inzicht
krijgen in de ledenpopulatie van YWD. Individuele gegevens zijn niet bestemd voor
direct marketing. De globale analyse van de ledenpopulatie wordt gebruikt ten
behoeve van online/offline marketingcampagnes.
· Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van klantgericht handelen,
in de vorm van diverse klantgeschenken en/of -attenties.
YWD verzamelt bij aanschaf van een product van YWD op zijn minst voor- en
achternaam van de Deelnemer, alsmede e-mailadres en/of telefoonnummer, om de
Klant in staat te stellen Dienstverlening in te kopen en annuleren. Indien door de
Klant wordt afgezien van het verstrekken van deze persoonsgegevens, is het voor de
Klant niet mogelijk om volledig gebruik te maken van de Dienstverlening.
B. BEWAREN/WIJZIGEN/VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS
Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief van YWD, kan
de Deelnemer zichzelf schriftelijk uitschrijven via een link onderaan de verstuurde
nieuwsbrief, danwel een mail sturen aan hallo@sprangpurperhart.nl met het verzoek
uitgeschreven te worden. Bij uitschrijving worden persoonsgegevens gedeactiveerd
en niet automatisch verwijderd.
De Klant heeft daarnaast recht op inzage, rectificatie en wissen van
persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden
gecommuniceerd aan hallo@sprangpurperhart.nl.
Indien gevraagd wordt om het wissen van persoonsgegevens dient de Deelnemer te
specificeren welke persoonsgegevens op welke plaatsen uit artikel C. verwijderd
dienen te worden.
Wijzigingen van persoonsgegevens worden binnen een termijn van 4 weken
afgehandeld.
C. LOCATIES VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
YWD maakt gebruikt van verschillende online administratiesystemen om
persoonsgegevens te bewaren, alsmede onderhoudt YWD een fysieke papieren
archief met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de diensten van YWD
stemt de Klant in met het verwerken van Persoonsgegevens op de hierna te noemen
plekken. YWD kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking van de omgang
van die partijen met persoonsgegevens. Lees daarvoor de veiligheids- en
privacyvoorwaarden van de betreffende partij.
Moneybird
Ten behoeve van de administratie maakt YWD gebruik van het administratiesysteem
Moneybird. YWD heeft een overeenkomst met Moneybird.
Outlook
Ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven maakt YWD gebruik van Outlook.
YWD heeft een verwerkersovereenkomst met Outlook. Deze is hier beschikbaar. De
privacyverklaring van Outlook is hier beschikbaar. Ontvangers van de nieuwsbrief
kunnen zich op elk gewenst moment eenvoudig uitschrijven door op de daarvoor
bestemde link onderaan de ontvangen nieuwsbrief te klikken.
Mollie
Ten behoeve van de financiële administratie maakt YWD gebruik van de diensten van
Mollie B.V. Informatie over de veiligheid van Mollie is hier beschikbaar.
Facebook/Instagram
Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt YWD gebruik van Facebook en
Instagram. Hierop is de Facebook Workplace Premium Privacy Policy van toepassing,
alsmede het Instagram Gegevensbeleid.
D. BEWAARTERMIJN
Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden
maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Persoonsgegevens in Moneybird worden alleen verwijderd op schriftelijk verzoek van
de klant. Papieren inschrijfformulieren (NAW) worden na 7 jaar vernietigd.
E. COOKIES
YWD.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw
eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.
F. KLACHTEN
De Klant behoudt ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
G. WIJZIGINGEN
YWD behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor wijzigingen.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 13 november 2018.